Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало О, да съм нищо!
235. О, да съм нищо!
С. П. 230
1. О, да съм нищо, нищо!
При нозете Му да лежа,
Съсъд да съм аз приятен
Веч на моя Господ Христа.
Празен да ме допълни
С Своята Си благодат;
С Христова чудна сила
Да стана от глинен, злат.
    О, да съм нищо, нищо,
    При нозете Му да лежа;
    Съсъд да съм аз приятен
    Веч на моя Господ Христа.

2. Аз да съм нищо, нищо;
Но все и во все Господ мой;
Да ида, вестител Негов,
Гдето да ме проводи Той.
    Волята Му да върша,
    Прилежен и трудолюбив;
    Той кат не иска да ида,
    Да чакам, слуга мълчалив.
    О, да съм нищо и пр.

3. Колко и да е трудно,
Но ще лежа аз в пръстта,
Да види светът не мене,
Мене не, но само Христа.
    Спас мой да се възвиси,
    Давачът на вси добрини,
    Извор на благословеня,
    достоен за вечни хвали.
    О, да съм нищо и пр.
Йоан 3:30
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:05
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:05
Ноти