Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Аз, Исусе, кръста дигнах
234. Аз, Исусе, кръста дигнах
С. П. 226, Д. П. 175
1. Аз, Исусе, кръста дигнах
Тебе веч да следувам;
От света днес се отрекох,
Твой аз ученик да съм.
    Само Тебе нека имам
    И Твоята благодат,
    Всичко друго да изгубвам,
    Пак честит съм и богат.

2. Нека тоз свят ме остави,
Той остави моя Спас:
Нека тоз свят ме излъже,
Тебе верен имам аз.
    Щом като Ти ми явяваш
    Милото Свое лице,
    Человеци и да мразят,
    Пак за мен е все добре.

3. Тебе викам, Авва, Отче;
Ти си Покровител мой;
Няма зло да ме уплаши,
Само нека съм раб Твой.
    Зная, че в Твоята служба
    Труд е удоволствие;
    Зная че с Твоята милост
    Загуба печалба е.

4. И гонене ще ме кара
Само в пазухата Ти;
Досаждение и пакост
Стават невредителни.
    Земен труд и земна грижа,
    С помощта Ти, Спасе мой.
    Във небето все по-сладък
    Ми приготвят там покой.
Лука 18:28
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:41
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:41
Ноти
Композитор
Волфганг Амадеус Моцарт