Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Свят да съм желая
229. Свят да съм желая
С. П. 119, Д. П. 214
1. Свят да съм желая,
Всякога по-свят;
Спаса да позная
Както съм познат.
    Чист да съм и по-чист
    В дух, сърце и ум,
    Верен и по верен
    Всякога да съм.

2. Все да се надея
Богу моему;
Всичко да открия
Пред очите Му;
    Нему да възложа
    Всите си беди,
    Все що днес е тъмно
    Той ще изясни.

3. Тихо и по-тихо
Скърби да търпя;
Верно и по-верно
В пътя да вървя;
    Весело да нося
    Всяк ден кръста свой,
    С мисъл, че ще стигна
    После на покой.

4. Горе и по-горе,
Вън от тъмнина,
Близо, все по-близо
До виделина.
    Видело пресвято!
    Там ще съм блажен,
    Гдето съм напълно
    Чист и осветен.

5. Скоро, все по скоро,
Да вървя напред,
Ако мъчнотии
И да имам вред;
    Боже, туй желая
    В немощите си;
    Туй се и старая, -
    Помогни ми ти!
Филипяни 3:13
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:50
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:50
Ноти
Композитор
Лоуел Мейсън