Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Вдигнете всинца
22. Вдигнете всинца
С. П. 495
1. Вдигнете всинца весел глас
Към мощний Господар;
С ръце плеснете радостно,
Хвалете славний Цар!

2. Вдигнете вашите очи
Към милия Баща.
Той е турил престола Си
Горе на небеса.

3. Да вдигнем и ръцете си
Да Го благословим:
На службата Му тез ръце
Волно да посветим.

4. Да вдигнем искрени сърце
Към Тебе, Господи:
Ти си любезен наш Баща;
А ний чада Твои.

5. Глава, очи, глас и ръце
Вдигнете радостно;
Хвала въздайте от сърце
На Царя вечнаго.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:32
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:32
Ноти