Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Всеки момент
218. Всеки момент
Sp. S. 156, Tab. 89
1. Аз считам себе умрял към греха,
С Христа живея наново сега:
Аз Него следвам по път за дома,
Всеки момент съм във Божия ръка!
    Всеки момент Той ме пази с любов;
    Всеки момент Той ми дава живот!
    Със вяра гледам всегда на Христа;
    Всеки момент съм във Божия ръка!

2. През изпитания Той сявга е с мен;
Той мен подкрепя във скръбния ден;
Когато с тяжест съм обременен,
Всеки момент Той се грижи за мен!
    Всеки момент и пр.

3. Сърдечна горест кога ме души
И от очи ми се леят сълзи,
Кат изнемогвам в опасности зли,
С мощна десница Той мене крепи;
    Всеки момент и пр.

4. Мен Той съчувства във слабости вси,
Болестите ми с любов Той цери;
През всички мои житейски борби
Милий Спасител всегда ме теши!
    Всеки момент и пр.
1 Петрово 1:5
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:39
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:39
Ноти