Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Върху твърди обещания
213. Върху твърди обещания
Sp. S. 58, Tab. 46
1. Върху твърди обещания стоящ
Аз прославям своя Бог, над всички бдящ;
Ще огласям със хвалите Му навред,
"Слава в Вишних!" - ще ехти в тоз свят.
    Аз застанах
    Твърдо на Христовите обещания!
    И забравих
    Вси земни грижи и страдания!

2. Върху обещанията аз подпрян,
Щом слети на страх, съмнение ураган,
С живо Слово Божие ще победя,
Всяка вража сила ще сразя!
    Аз застанах и пр.

3. Смел на обещанията аз стоящ,
Волно в божията свобода летящ,
Виждам как Кръвта омива днес съвсем,
О, наистина ще съм спасен

4. Върху обещанията аз подпрян,
Във любов могъща твърдо основан;
Врага побеждавам с меча на Духа,
И тъй се упазвам от греха.
    Аз застанах и пр.

5. Твърд на обещанията ще стоя!
Не ще падна, нито ще се убоя,
Като слушам всеки миг Господний зов;
Той всегда ще бъде мой покров!
    Аз застанах и пр.
Евреи 11:33
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:18
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:18
Ноти