Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Дигам очите си
210. Дигам очите си
С. П. 577, Д. П. 97
1. Дигам очите си
Към Бога, на небе:
Той е що сътвори
Небе, земя, море.
    От Него само всякога,
    Дохожда помощта моя.

2. Ти си дал дума че
Ще пазиш, Господи,
Душата ми от зло.
Не ще ме повреди
    Ни слънчевият пек деня,
    Нито луната през нощта.

3. Ти стъпките мои
Ще пазиш всеки ден,
О Боже, в пътя Си:
Така ще съм блажен,
    Не се уплашвам от смъртта
    Догде ме викаш у дома.
Псалми 121:
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:42
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:42
Ноти
Композитор
Луис Едсън