Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Славо во вишните
21. Славо во вишните
С. П. 488, Д. П. 48
1. Слава во вишните!
Всинца от все сърце
Пейте хвала:
Богу Създателю,
Богу Пазителю,
И Добродетелю;
Аллилуя!

2. Слава во вишните!
О земьо и Небе,
С радостен глас
Него възпявайте,
Който достоен е:
Агнето Божие, -
Нашия Спас.

3. Слава во вишните!
Всинца възпявайте!
Духа Светий:
Извора на живот,
Вожд по небесний път,
Тогоз що от грехът
Чисти души.

4. Слава во вишните!
Благословен да е
Бог Триедин:
Вишна хвала Отцу,
Сину Спасителю
И Духу Святому,
Во век. Амин.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:50
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:50
Ноти
Композитор
Феличе Джардини