Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Всите си страхове
206. Всите си страхове
С. П. 367, Д. П. 248
1. Всети си страхове
На вятъра хвърли;
Надявай се на господа,
Той ще те подкрепи.

2. Въздишането ти
Той слуша всякога;
Нежно сълзите ти брои
И ги обърсва вси.

3. През бури и беди
Върви пред тебе Той,
Разпръсва тъмни облаци,
И дава ти покой.

4. Тъжен ли си в сърце?
Отчаян ли в душа?
Веч страх и грижи отхвърли,
И всяка тегота.

5. Владетел ти не си:
Земята и небе
Провъзгласяват, че Господ
Царува най-добре.
Псалми 27:14
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:23
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:23
Ноти
Композитор
Георг Фридрих Хендел