Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Всред окръжаващата тъмнина
203. Всред окръжаващата тъмнина
С. П. 279, Д. П. 168
1. Всред окръжаващата тъмнина
    Ти, Боже, бди;
В нощ мрачна съм далеч аз от дома,
    Мен Ти води!
Да знам аз бъдещите дни не ща;
За мене стига стъпка сал една.

2. Преди не се молех Твоя ръка
    Да ме крепи;
Преди избрах аз свой път, но сега
    Мен Ти води!
Обичах светъл ден; въпреки страх
(Прости ми този грях) аз се гордях.

3. Мен много си пазил; наверно пак
    Ще водиш Ти!
През пропасти, скали, порой, до кат
    Нощ превали.
Тогаз, с засмени ангелски лица,
Ще срещна тез що любех на света.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:58
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:58
Ноти
Композитор
Джон Дайкс