Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Спасе, Твой сладък глас
202. Спасе, Твой сладък глас
С. П. 186, Д. П. 192
1. Спасе, Твой сладък глас
Слушаме ний;
Извор си Ти за нас
На добрини;
    За пълнотата Ти
    Стремят се винаги
    Душите ни.

2. Извор си Ти блажен
Нам за живот;
Ти си нам скъпоцен,
Траен имот.
    Греха ни Ти прости;
    О, дай да носим ний
    Твой лек хомот.

3. Ако и тъмни дни
И мрак да е,
Ще се надеем ний
В Тебе, Христе;
    За любовта Твоя
    Ще пеем ний хвала
    От все сърце.
Йоан 6:68
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:04
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:04
Ноти
Композитор
Джозеф Холброк