Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Що да въздам на Бога?
20. Що да въздам на Бога?
С. П. 472, Д. П. 176
1. Що да въздам на Бога свой
За милости без чет,
Които е показал Той
На мен и на цял свят?

2. Господ благоутробен е;
Обича милостта;
Прощава беззаконие:
Ще Му въздам хвала.

3. Ще ида, Боже, в храма Ти
С людете Ти и там,
Пред всички, обреците си
На тебе ще въздам.

4. Ти, Господи, душата ми
Възвел си от смъртта;
Живота що упазил си
На теб ще посветя.

5. Сега аз Твой съм, Господи, -
Син Твой съм, - раб Христов;
Узите ми развързал си;
Вързал си ме в любов.

6. Блажен, блажен, о Боже мой,
Е онзи человек
Що Ти избираш за раб Свой:
Раб Твой съм аз во век.
Псалми 115:
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:25
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:25
Ноти
Композитор
Луи Шпор