Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Славословие
2. Славословие
С. П. 1, Д. П. 1, Tab. 350
Със песни благодарствени
Да хвалим Бога Наш Отца
И Сина и Духа Светий -
Единосъщна Троица.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/00:25
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/00:25
Ноти
Композитор
Луис Ошуа