Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ето, колко са блажени
193. Ето, колко са блажени
С. П. 95
1. Ето, колко са блажени
Синовете на мирът!
Със сърца съединени
Ходят сдружно в един път.

2. Техните сърца едни са,
И надеждата една;
Всеки братски прилежава
Другиго да ползува.

3. Кога всеки брат за брата
Се старае искрено,
Не остават без заплата
по-избрана от злато.

4. Тъй кога на Аарона
Свето миро се изля,
Скоро домът се изпълни
От благоухание.

5. Тъй в дворовете небесни
Все е пълно с бляск Христов,
С радост тържество и песни, -
Увенчани със любов!
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:36
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:36
Ноти