Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Изпитай нашите сърца
190. Изпитай нашите сърца
С. П. 22, Д. П. 276
1. Изпитай нашите сърца,
О Боже, и какъвто грях,
Неискреност или лъжа,
Намериш Ти сега във тях,
    Ти го изкорени съвсем;
    Да не владее веч над нас
    Друго желание освен,
    Да угодим на наший Спас.

2. Ти укрепи нозете ни;
И ако би да заблудят,
Не ни оставяй; но върни
И утвърди ни в Твоя път.
    Във нас ако се породят
    Един към другиго тъжби,
    Нек скоро да се погодят
    И брат на брата да прости.

3. Помагай ни един на друг
Да си помагаме и ний,
И взаимно да носим труд,
Печал и скръб и теготи.
    Да знае всеки брат така:
    Че брата му за него е
    И спомагателна ръка
    И съчувствително сърце.

4. Дай да се назидаваме
Взаимно в свят и чист живот,
Щото да наставляваме
Брат брата си на Твоя път.
    За да растем в благодатта,
    Ти, боже, вяра ни придай;
    В надеждата и любовта
    Ти ни усъвършенствувай.

5. В Христа, на църквата Глава
Във всичко да порастнем ний,
Догде без никакви петна
И непорочни станем вси.
    Тогава църквата Своя
    Невяста чиста приеми,
    Да пеем ний на теб хвала
    Между светиите Твои.
Псалми 26:2
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:27
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:27
Ноти
Композитор
Уилям Брадбъри