Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало О, да съм кат Спаса
189. О, да съм кат Спаса
Tab. 17
1. Земна радост мен не блазни;
Кат Христа да бъда!
Мен света не ще примами!
Кат Христа да бъда! -
    Аз желая кат Христа
    Да съм в дома и в света;
    Кат Христа да съм всегда!
    О, да съм кат Спаса!

2. Той ще скъса всяка връзка,
Кат Христа да бъда!
по-добре за да му служа;
Кат Христа да бъда!
Аз желая и пр.

3. Догде съм тук на земята
Кат Христа да бъда!
Да разказвам веста блага.
Кат Христа да бъда!
Аз желая и пр.

4. Мен в небето Той ще срещне;
Кат Христа да бъда!
И "Добре дошел!" ще каже.
Кат Христа да бъда!
Аз желая и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:05
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:05
Ноти