Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Блажените
187. Блажените
С. П. 439, Д. П. 266
1. Презрени днес от този свят
Смирените блажени са;
Има за тях съкровище
С венци на слава на небе.

2. Блажени нажалените
И съкрушените в сърце;
Чрез изобилна благодат.
Те вечно ще се утешат.

3. Блажени те що гладни са
И жадни тук за правдата;
Те що за правдата ламтят
Ще се наситят с благодат.

4. Блажени милостивите,
Що пълни са с съчувствие:
Обичали са милостта,
Господ ще ги помилува.

5. Блажени чистите души
Що мразят всите мерзости;
Със чиста радост горе те
Ще гледат Божието лице.

6. Блажени миротворците,
Които мразят каране;
Такива ще се нарекат
Чада на Бога на Мирът.
Матей 5:1
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:41
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:41
Ноти
Композитор
Томас Хастлингс