Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Божиите синове
186. Божиите синове
С. П. 406, Д. П. 268
1. Божиите синове
Са блажени, само те
Чрез Христа наследуват
Безконечния живот.
    С тях да съм и аз блажен
    Днес и там през вечний ден!

2. Оправдани с благодат
Имат от Христа мирът;
Те от грях омити са
И от всяка мръсота.
    С тях да съм и аз блажен
    Днес и там през вечний ден!

3. Плодове на правдата
Са добрите им дела;
Незлобиви са светът,
Непорочен техний път.
    С тях да съм и аз блажен
    Днес и там през вечний ден!

4. Водени от Дух Светий
Те са чада Божии;
Бога подражават те,
Слава в тях начнала е.
    С тях да съм и аз блажен
    Днес и там през вечний ден!
Матей 5:8
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:55
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:55
Ноти
Композитор
Чарлз Малън