Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Спасе, нощни сенки падат
181. Спасе, нощни сенки падат
С. П. 282, Д. П. 13
1. Спасе, нощни сенки падат;
О, благослови ти Ти:
Изповядваме си грехът;
Изцели ни и прости.

2. Ако мор ни обиколи,
Или сипят се стрели,
С ангелите Си пази ни;
С Тебе безопасни сме.

3. Ако и нощта е мрачна,
Мракът нас не може скри:
Ти вси бдиш неуморимо
Окол чадата Свои.

4. Ако ни смъртта предвари,
И леглото стане гроб,
На небето приеми ни
С милост, Боже, и любов.
Лука 24:29
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:21
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:21
Ноти
Композитор
Джордж Стебинс