Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало За Словото Ти, Господи
173. За Словото Ти, Господи
С. П. 316
1. За Словото Ти, Господи,
Молбата ми ще се държи;
За любовта на моя Спас
Не ще веч се съмнявам аз.
    Търся "потребното едно",
    Защото зная, че без то
    Не ще съм никога блажен:
    Дух търся на покой смирен.

2. Аз търся покаяние
За всичките си грехове;
Търся и дух съвсем предан
На Агнеца за мен заклан:
    Веч Него да не оскърбя,
    Но всичко да Му подчиня;
    Моята воля все да е
    Каквото Той за мене ще.

3. И мъдрост търся, Спасе мой,
За да позная пътя Твой
Да не се скитам никога,
Води ме с Твоята ръка.
    Дай ми Твоята благодат,
    За да избягвам всяк разврат.
    Дух на молитва дай ми Ти
    И приеми молбите ми.

4. Дай вяра в Словото Твое;
Твоето обещание
Нека сърцето ми държи,
За да се не поколеби.
    Бъди Вожд мой и тъй за мен
    Да се яви в последний ден,
    Че а не съм се поверил
    Напразно на Еммануил.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:47
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:47
Ноти