Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Спасе, приеми сега
169. Спасе, приеми сега
С. П. 228, Д. П. 144
1. Спасе приеми сега
С милост нашата молба:
Ний сме бедни,
Слаби, грешни;
Дай помощта Своя.
    Царю небесний, о Христе,
    Всякога и всякъде
    Ти пази ни и води ни
    Да Те хвалим на небе.

2. Чест от пътищата Ти
Ний се уклоняваме;
Бъди Вожд наш
И Другар наш
През всичките ни дни.
    Царю небесний и пр.

3. После в онзи свят дай нам
Да Те видим в горний храм,
Веч спасени
И блажени
Тебе да хвалим там.
    Царя небесний и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:45
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:45
Ноти
Композитор
Е. Келог