Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Отче наш
158. Отче наш
С. П. 12, Д. П. 151
1. Всемилостивий Отче наш,
Който на небесата си,
Послушай, молим, наший глас7
Да се свети името Ти.

2. Да дойде царството Твое,
Да бъде волята Твоя,
Както е горе на небе,
Тъй и по всичката земя.

3. Хляба насъщен дай нам днес,
Прости ни наште грехове,
Както прощаваме без лъст
И ний на наште врагове.

4. Нас в изкушение не введи
Нито в беда губителна,
Но избави, освободи
Нас от лукавий Сатана.

5. Защо Твое е царството, -
Над всички Ти си Цар един;
Твоя е още силата
И славата во век Амин.
Матей 6:9
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:02
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:02
Ноти
Композитор
Лоуел Мейсън