Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Аз съм уверен
154. Аз съм уверен
Х. П. 156, Tab. 343
1. Аз съм уверен Исус е мой,
О, чудна слава и мир и покой
Купен от Бога, свой на Христа,
Роден от Духа, омит в Кръвта!
    Таз повест чудна ще възвестя,
    Тем що погинват вред по света;
    Хвалейки Спаса е радост всегда -
    Умрял за мен, пролял Си кръвта1

2. Пълна покорност, радост в Христа;
Славата вкусвам аз ощ сега!
Ангели носят от небеса,
Вести на милост и свобода!
    Таз повест чудна и пр.

3. Пълна наслада - всичко е в мир,
С вяра очаквам небесния пир!
Спаса каза, че аз ще съм в Рай,
Ако пребъдвам с Него до край!
    Таз повест чудна и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:11
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:11
Ноти