Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Исусе, Теб любя
150. Исусе, Теб любя
Д. П. 207, Sp. S. 217, Tab. 236
1. Исусе, Теб любя, Сам Ти си Дял мой;
Отхвърлям тоз свят, за да бъда раб Твой;
Ти ми си Спасение, Живот, Веселба;
Ти мен си възлюбил: Теб любя сега.

2. Ти първом, Христе, мене си възлюбил;
Чрез Своята смърт мен живот си дарил
Избави с кръвта Си моята душа;
Ти мен си възлюбил: Теб любя сега.

3. Аз Тебе ще любя догдето съм жив;
Аз Тебе ще хваля, Спас мой милостив;
Аз Теб ще призва във часа на смъртта;
Ти мен си възлюбил: Теб любя сега.

4. Във жилище славно, в блаженство без край
Аз Тебе ще хваля в небесния Рай;
Венчан там ще пея на Спаса Христа:
"Ти мен си възлюбил: Теб любя сега".
1 Йоаново 4:19
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:15
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:15
Ноти
Композитор
Адонирам Гордън