Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Повече, о Христе
142. Повече, о Христе
С. П. 273, Д. П. 196
1. Повече, о Христе,
Любов към Теб,
На моята душа
Небесний хляб.
Чуй тази ми молба,
    Повече, о Христе ||
    Любов към Теб.

2. Аз земна веселба
Търсех напред,
Насища ме сега
Един Твой глед.
Таз е молбата ми,
    Повече, о Христе, ||
    Любов към Теб.

3. Каквото видиш ти
За мен добро,
Печал и скръб плати,
Все е едно;
Молбата ми пак е,
    Повече, о Христе, ||
    Любов към Теб.

4. Тебе ще призова
И в смъртний час:
Последната молба
Към моя Спас
Само това ще е,
    Повече, о Христе, ||
    Любов към Теб.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:19
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:19
Ноти
Композитор
Лоуел Мейсън