Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Чудна любов
135. Чудна любов
Sp. S. 150, Tab. 53
1. Стоя аз със удивление
Пред Спаса от Назарет:
Учудвам се как Той може
Да люби мен - грешник клет!
    "Чудна любов! Чудна любов!"
    Аз ще пея всякога.
    Чудна любов! Чудна любов,
    Що Той към мене показа!

2. За мене Той в Гетсимания
Моли се в агония;
Потта Му в кръв се обърна,
За мен Той среднощ страда!
    Чудна любов! и пр.

3. Всред мрака от небесата
Се спуснаха ангели
Да утешават Исуса,
За мен що в скръб се моли.
    Чудна любов! и пр.

4. Когато видя лицето
На милия Спас Христа,
Възпея ще аз в небето
На Господа любовта!
    Чудна любов! и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:28
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:28
Ноти