Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Боже, бляскът Ти изпълня
13. Боже, бляскът Ти изпълня
С. П. 310, Д. П. 175
1. Боже, бляскът Ти изпълня
В векове вселенната
Ти превъзвишен си в слава,
Свят, свят, свят си Ти всегда.
Ей, ехти небето с песни,
(Ответ дайте, о земи!)
Тебе хвалят всите твари;
Свят, свят, свят си, Господи.

2. С лик небесен, братя, пейте;
Всинца да се съберем;
С песни възхитени пейте;
Любовта Му да зовем.
Серафими Му се кланят,
Също тук и църквата;
Заедно те всички пеят
Нему славословия.

3. Боже бляскът Ти изпълня
В векове вселенната;
Ти превъзвишен си в слава,
Свят, свят, свят си Ти всегда!
Слава Тебе всички пеят
Заедно с небесний хор;
"Ти неизследим си", викат,
"Наш преславен Господар!"
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:01
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:01
Ноти
Композитор
Волфганг Амадеус Моцарт