Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Боже, на любовта Твоя
127. Боже, на любовта Твоя
С. П. 474
1. Боже, на любовта Твоя
Заветът верен е, -
Твърдел на моята душа
И утешение.

2. Там, Боже мой, и само там,
Чрез вечна благодат,
Надежда, мир намерувам,
Там сила и живот.

3. Чрез него Ти на мен стана
Приятел и Отец,
Водител през пустинята,
Защитник до конец.

4. Това що ти определиш
За мене е добро;
И тъй, каквото да решиш,
Приимам радостно.

5. Ще чакам волята Твоя
С увереност, че все
Що аз не зная тук сега,
Ще зная на небе.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:41
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:41
Ноти