Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Тоз грешен свят
124. Тоз грешен свят
С. П. 190, Д. П. 206
1. Тоз грешен свят Бог благий е
Пречудно възлюбил;
Чрез горка смърт спасение
За вси е приготвил.
    О, любов пресладка ми,
    Бог крепкий показа;
    Исуса от небе свали,
    На кръст Го прикова.

2. Чрез вяра даже и сега
Исуса усвоих;
Живот намерих чрез смъртта,
В кръвта Му се измих.
    О, любов пресладка и пр.

3. Любов неща преславни нам
Донесе от небе;
Сърдцата ни на Божий храм
Ти обърна, Христа.
    О, любов пресладка и пр.

4. О, братя верни в Господа,
Напред вървете вси;
С победа върху сатана
Пейте Исусу вий.
    О, любов пресладка и пр.
Йоан 3:16
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:44
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:44
Ноти
Композитор
Уилям Фишер