Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Мир, сладък мир
121. Мир, сладък мир
Д. П. 203
1. Ей, още при слънчев изгрев
Все същия сладък напев
Душата ми пее безспир
За мира, Божия мир.

    Мир, сладък мир,
Чуден си дар, Божий дар!
О, сладък мир, пречуден мир,
От Бога най-благий дар.

2. Кога се Той в мен възцари
И чудния мир ми дари,
О, радост е дивна и пир
Във мира, Божия мир.
    Мир, сладък мир и пр.

3. Когато в блаженство, покой,
Стоя при Спасителя мой,
Таз песен аз пея безспир
За мира, Божия мир.
    Мир, сладък мир и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:50
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:50
Ноти
Композитор
Питър Билхорн