Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Хвалете Господа
12. Хвалете Господа
С. П. 300, Д. П. 133, Sp. S. 259, Tab. 317
1. Хвалете Господа, о вий
У горните селения;
Небесни сили, ангели
Всинца хвалете Господа.

2. Хвалете слънце и луно,
И вий сияещи звезди,
Хвалете Бога нашего,
Който во век вас утвърди.

3. Хвали Го и превъзнеси
Със свойте бездни, о земле,
И с всичките си равнини
И планини и хълмове.

4. Нека Го хвалят огън, град,
И бурен вятър, дъжд и сняг;
Нека Го хвалят стар и млад,
Бащи и синове вовек.

5. Защото нашият Господ
Е възвишен над небеса;
И ний, избраний Му народ,
Ще хвалим Него за всегда.
Псалми 148:
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:30
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:30
Ноти
Композитор
Уилям Брадбъри