Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ни злато, ни сребро
112. Ни злато, ни сребро
Sp. S. 171, Tab. 20
1. Ни злато, ни сребро са мен изкупили -
Богатство не може душа да спаси;
Кръвта на Христа можа мен да очисти, -
Чрез Своята смърт мене Той изкупи.
    Аз съм изкупен, но без сребро;
    Аз съм купен без злато;
    Аз съм изкупен от Исуса,
    Със цената на Кръвта.

2. Ни злато, ни сребро са мен изкупили;
Грамадна пред Бога бе мойта вина;
Кръвта на Христа можа мен да очисти, -
Спасение намерих в смъртта на Христа.
    Аз съм изкупен и пр.

3. Ни злато, ни сребро са мен изкупили;
Закона ми пречеше да приближа;
Кръвта на Христа можа мен да очисти, -
Христовата смърт премахна и страха.
    Аз съм изкупен и пр.

4. Ни злато, ни сребро са мен изкупили -
Не можах в небето да влезна с пари;
Кръвта на Христа можа мен да очисти, -
Чрез Своята смърт Той живот ми дари.
    Аз съм изкупен и пр.
1 Петрово 1:18
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:53
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:53
Ноти