Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Чуй, от срамното дърво
111. Чуй, от срамното дърво
С. П. 465, Д. П. 91
1. Чуй, от срамното дърво
Над Голгота дигнато,
Гдет умира милий Спас,
Ето, иде сладък глас:
    "Аз товара ти съм взел:
    Грешниче, добре дошел!

2. Виж! трапезата за теб
Сложена със живий Хляб.
Ей, прегръща твой Отец
Сина Си - не скитник веч;
    Мъртвият е оживял:
    Грешниче, добре дошел!

3. "Къс е земний твой живот,
Вечен е небесният:
Взимам те при Себе Си,
При изкупените вси:
    С тях наследвай славен дял:
    Грешниче, добре дошел!"
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:26
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:26
Ноти
Композитор
Чарлз Малън