Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Свят, свят, свят
11. Свят, свят, свят
С. П. 262, Д. П. 5, Tab. 283
1. Свят, Свят, Свят си, Господи Боже всемогъщий!
Сутрина ще пеем на Теб хваления;
Свят, Свят, Свят си Ти, милостивий и мощний,
Бог в три лица, пресвята Троица!

2. Свят, Свят, Свят си, Господи! Тебе се кланят
Всичките светии с най-славни почести;
Серафими с херувими долу коленичат
Пред Тебе, който бе, си и ще си.

3. Свят, Свят, Свят си Ти! Ако и да мрак Те скрива,
Щото ний не виждаме славата Твоя;
Само ти си свят; друг никой не бива
В власт съвършен, в любов и в чистота.

4. Свят, Свят, Свят си, Господи, Боже всемогъщий
Тебе хвалят всички Твои създания:
Свят, Свят, Свят си Ти, милостивий и мощний,
Бог в три Лица, пресвята Троица!
Откровение 4:8
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:39
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:39
Ноти
Композитор
Джон Дайкс