Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало За всегда
108. За всегда
С. П. 247, Д. П. 116
1. Ний сме свободни веч от закона, -
Славна сполука в кръвта Христова;
В мрак ний лежехме, в мъка най-зла,
Спас ни избави за всегда.
    За всегда, о грешниче, вярвай,
    За всегда, ти брате, се радвай.
    Дръж се за Кръста, дръж за Христа;
    Той ни избавя за всегда.

2. Ний сме свободни от осъждение,
Спас е дарил нам пълно прощение;
"Дойди при Мене", - чуйте тоз глас;
Нежно ни кани милий Спас.
    За всегда и пр.

3. Божи чада, о славно призвание,
С радост все ходим в път на спасене;
Веч от смъртта минахме в живот;
Славно спасене, драг имот.
    За всегда и пр.
Галатяни 3:13
Композитор
Филип Блис