Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Запей с веселба
106. Запей с веселба
С. П. 158, Д. П. 22
1. Запей с веселба, Изкупител дойде;
Роден в Витлеем, на Голгота умря.
    Аллилуя на Спасителя, който умря!
    Викни с радост: "Аллилуя!" Той пак
    оживя.

2. Да търси изгубеното Той тръгна;
През дола на смъртната сянка мина.
    Аллилуя и пр.

3. Небесни блага да раздава дойде,
И на всяко село и град отиде.
    Аллилуя и пр.

4. Виж, глухи прочуват и хроми вървят,
Прогледват и слепи, а неми пеят.
    Аллилуя и пр.

5. От гноище нищия Той призова,
Своя брат и наследник го в век назова.
    Аллилуя и пр.

6. Той тебе, о грешний, от ад да спаси,
Роден в Витлеем на Голгота умря.
    Аллилуя и пр.
Матей 11:5
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:13
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:13
Ноти
Композитор
Джон Хъсбънд