Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Стани, душо моя
105. Стани, душо моя
С. П. 109, Д. П. 102
1. Стани, душо моя!
Страха си отхвърли,
За тебе пред Отца
Ходатай се яви:
    Яви се там Ходатай мой;
    Моето име казва Той.

2. Посредникът с любов,
От смърт да ме спаси
Представя там таз Кръв
В Голгота що проля.
    Таз Кръв поръсва и сега
    Престола на благодатта.

3. Приима Бог Отец
Синовната молба;
На Сина Си не ще
Лицето отказа:
    Свидетелствува Божий Дух,
    Че изново аз се родих.

4. Бог мой е примирен;
В Христа се оправдах,
Аз грешник съм простен,
Избавен съм от страх:
    За чадо ме признава Той;
    Аз викам: "Ава, Отче мой!"
1 Тимотей 2:5
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:10
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:10
Ноти
Композитор
Джордж Кингсли