Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Това сторих за тебе
103. Това сторих за тебе
С. П. 23, Д. П. 80
1. Живота Си за тебе Аз
С любов отдадох твоят Спас;
Да те спася от смърт и грях
Последната си кръв пролях.
    Умрях на кръст, ти да си жив
    И вечно в рая Ми щастлив.
    За теб съм дал живота Си:
    Какво си дал за Мене ти?

2. Години много в тегота -
Хули дене, сълзи нощя,
Преминах за да станеш ти
Участник в радостите Ми.
    Години съм за тебе дал:
    Години колко си живял, -
    От всички тях, кажи сега,
    На Мене дал ли си една?

3. Оставих светъл Бащин храм,
Оставих славата Си там,
Дойдох в таз земна тъмнина
Тебе да водя в светлина.
    Престол оставих за беди;
    Хвала оставих за хули.
    Мисли сега, нещо дали
    Оставил си за Мене ти?

4. За тебе много пострадах:
Скръбта, която претърпях
В ужасната оназ тъга
Що Ме обзе на Голгота,
    Езикът ти, о грешниче,
    Не може да я изрече.
    Сега, о грешниче, мисли
    За Мене страдал ли си ти?

5. От Бащина Си дом за теб
Донесох Аз небесен хляб, -
За теб потъналий в разврат,
Спасение, прошка, благодат,
    И радост, мир и чистота
    От Бога, Моего Отца;
    А някога си дарове
    Принесъл ли си ти Мене?
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:27
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:27
Ноти
Композитор
Уилям Брадбъри