Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Исус ме повдигна
102. Исус ме повдигна
Sp. S. 173, Tab. 147
1. Из дълбини мрачни във висини
Аз бях повдигнат - Исус ме спаси!
Връзките здрави на греха скъса;
Исус мене повдигна!
    Исус ме повдигна! ||
    Из мрачна нощ в чудната светлина
    Исус мене повдигна!

2. Из бурний свят във покоите Си,
Там где почиват изкупени вси;
В небесна радост пребъдвам с Христа
Исус мене повдигна!
    Исус ме повдигна! и пр.

3. Из гордостта ми - във персите Си
Той ме прие, със кръвта Си оми;
Вечно да бъда щастлив в небеса.
Исус мене повдигна!
    Исус ме повдигна и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:45
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:45
Ноти