Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало О, чудна истина
100. О, чудна истина
Sp. S. 93, Tab. 198
1. Христос за нас слезна
Изпратен от Отца,
Да ни избави от грях и смъртта;
При Него ти сега
Какъвто си ела, -
Всеки товар възложи на Христа,
    О, чудна истина, блажена истина!
    През Божия благодат ние спасени сме.
    О, чудна истина, блажена истина!
    Той на Голгота за мене умре.

2. Ний бяхме в тъмнина;
Спасителът слезна
И на Голгота кръвта Си проля.
За греховете ни
Той скъпо заплати;
О, чудна милост! - за мен Той умря.
    О, чудна истина и пр.

3. Исус Еммануил
Нас, грешни, възлюбил;
Твойта душа иска днес да спаси.
Нежно те кани Той,
Иди при Спаса свой;
Там мир и радост сега намери.
    О, чудна истина и пр
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:44
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:44
Ноти