Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Хвалете Царя
1. Хвалете Царя
Д. П. 33, Пес. стр. 1, Tab. 1
1. Хвалете с възторг небесния Цар,
Възпейте любящий нас Господар!
Той мощен Бранител е, крепък наш щит,
С хвалене препасан, величие обвит!

2. Кой може с езика си изказа
Чудесната грижа Твоя за света?
В дъжда тя се вижда, в зората трепти,
В потоци тя блика, в росата блести!

3. Чада на пръстта сме, Татко велик,
На Теб се надеем всеки час и миг.
Как трайна е Твоята милосткъм нас;
Ти наш си Създател, Приятел и Спас.

4. Теб ангели горе пеят хвала,
Пригласяме тук ний в немощ сега.
Ти нас си изкупил от грях и смъртта,
Ще славим в небето ний Тебе всегда!
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:03
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:03
Ноти
Композитор
Майкъл Хайдн